REGULAMIN SKLEPU

 

1. Zamówienia można składać przez:

druk zamówienia ze strony wwwcedor-odplywy.pl
e-mail: prima@liniowe-odplywy.pl
telefonicznie lub faxem
2. Po otrzymaniu zamówienia Prima skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
3. Potrzebne przy realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, adresu e-mail.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
6. Każde potwierdzone zamówienie jest realizowane od 1 do 10 dni roboczych:
-od momentu wpłynięcia zapłaty na konto sprzedającego
-od momentu potwierdzenia zamówienia, w opcji płatość za pobraniem
Wyjątek stanowią zamówienia na towary, których nie ma w magazynie. Wówczas termin dostawy jest ustalany indywidualnie, o czym Kupujacy jest informowany w chwili potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia do 30 dni, Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.
7. Do każdej przesyłki dołączamy, lub wysyłamy pocztą potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon zgodnie z wyborem kupującego).
8. Należy sprawdzić w momencie odbioru przesyłki, przy obecności Kuriera, czy nie doszło do jej uszkodzenia w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, powinno się spisać w obecności dostawcy Odpowiedni Protokół.

9. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni liczonego od dnia wydania rzeczy, bez podawania jakjejkolwiek przyczyny, można skorzystać z oświadczenia, którego wzór umieszczony jest poniżej niniejszego regulaminu.

Zwracany w następstwie odstąpienia od umowy towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego (dotyczy to również opakowania), chyba, że koniecznym było dokonanie zmiany w granicach zwykłego zarządu.

Koszty przesyłki ponosi Kupujący, Sprzedawca ponosi koszt zwrotu zapłaconej ceny.

UWAGA: NIE PRZYJMUJEMY ŻADNYCH PRZESYŁEK ZA POBRANIEM.
10. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
11.Sposoby płatności :

Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności.

* płatność przelewem na podane konto sprzedawcy wraz z podaniem danych osobowych kupującego oraz nazwy zamawianego produktu
* wysyłka za pobraniem

12.Opłaty :  

Opłata za dostawę jest uzależniona od wartości zamówienia, jej wartość jest uwidoczniona przy każdym produkcie,w momencie dodania go do koszyka. 
(za wyjatkiem kabin prysznicowych i przesyłek paletowych, w tych przypadkach koszty dostawy uzgadniane są indywidualnie).

13.Gwarancja :
Wszystkie towary w sklepie są objęte gwarancją producenta/importera. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru /paragonu lub fakturyVat/.

14. Niezależnie od gwarancji producenta w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

15.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. Kupujacy ma możliwość w każdym czasie wglądu do swoich danych osobowych, oraz do żądania dokonania w nich odpowiednich zmian.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów, prowadzenia i anulowania promocji oraz do wprowadzania do nich zmian.

 

Właścicielem sklepu internetowego jest firma 
"Prima"

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Rejtana 20
Kontakt:
Tel.: 32 764 18 52

Fax: 32 764 18 63
tel. komórkowy: 533 012 432

tel. komórkowy: 694 823 094

e-mail: prima@liniowe-odplywy.pl

 

 

                    Wzór oswiadczenia o odstapieniu od umowy zawartej na odległość

     


                                                                                                             ............................................
                                                                                                                    (miejscowość,data)


             .................................................................
                   (imię i nazwisko kupującego )            ..................................................................
                        (adres kupującego)            .................................................................
                      (nr telefonu, e-mail)
                                                                                                                        "PRIMA"
                                                                                                                    41-300 Dabrowa Górnicza
                                                                                                                    ul. Rejtana 20


             
           Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
           odstępuje od umowy sprzedaży, zawartej dnia ..................

           W związku z powyższym prosze o zwrot kwoty ........................ zł (słownie.............................................
           
           .....................................................) na rachunek bankowy o numerze ..............................................
 
           ..................................................... / przekazem pocztowym* na adres ..............................................


           Zwracam równiez w stanie nie zmienionym następujący towar ...............................................................
           który otrzymałem dnia ............
           W załączeniu przesyłam otrzymany paragon/fakturę VAT*           * niepotrzebne skreślić                                                 ..................................................................
                                                                                                          czytelny podpis kupującego